Tacenski dvori

Stanovanjska soseska s 316 stanovanji, 9 lokali in več kot 400 parkirnimi mesti v garaži. Tacen, Ljubljana.