Prodaj in vzemi v najem (sale & leaseback)

Prodaj in vzemi v najem 1010x505

Prodaj in vzemi v najem (sale & leaseback) je ustaljena praksa finančnega inženiringa (predvsem v tujini), kjer poslovni subjekt (podjetje, občina ipd.) kupcu proda nepremičnino ter to isto nepremičnino od kupca takoj prevzame nazaj v dolgoročni najem. Prodajalec nepremičnine ob transakciji postane najemojemalec, kupec pa najemodajalec.

 

Namen tovrstne transakcije je, da si prodajalec nepremičnine v trenutku poveča obratni kapital, kar mu omogoča dodatna vlaganja v osnovno dejavnost ali nove investicije.

Poleg večje finančne moči so med drugim prednosti prodaje nepremičnine in hkratnega najema tudi:

  • Celotna vrednost nepremičnine se pretvori v likvidna denarna sredstva (ob tem je potrebno upoštevati dolg, če ta obstaja, ki ga prodajalec nepremičnine lahko odplača ali pa ga prevzame kupec).
  • Vnaprej dogovorjeni pogoji najema objekta za daljše obdobje.
  • Možnost odplačila dolgov ter posledično zmanjšanje finančnih obveznosti (če le¬te obstajajo).
  • Potencialno izboljšanje bilance stanja.
  • Davčne ugodnosti (najemnina kot strošek ipd.).

Odkupimo in nazaj v najem damo nepremičnine srednje velikosti (od 1 do 5 mio EUR). Namembnost nepremičnin je lahko različna: pisarniška, trgovska, skladiščna in podobno.

Če imate nepremičnino, ki bi jo radi prodali ter vzeli nazaj v najem, nas prosimo kontaktirajte na naš e naslov info@prvahisa.si.