Ponujamo soinvestitorstvo (joint venture)

Ponujamo soinvestitorstvo 1010x505

Nepremičninske projekte razvijamo samostojno ali skupaj s partnerji po principu skupnih vlaganj (joint venture). Tak poslovni model je ustaljena praksa pri razvoju nepremičninskih projektov. Omogoča združevanje finančnih virov in znanja, doseganje višje dodane vrednosti ter delitev rizika.

Najpogostejše oblike partnerskega sodelovanja:

  • Poslovni partner vloži zemljišče, mi priskrbimo sredstva za razvoj in gradnjo nepremičninskega projekta ter slednje tudi izpeljemo.
  • Poslovni partner vloži finančna sredstva, mi priskrbimo ustrezen projekt (vrsta nepremičnine, višina vložka, stopnja tveganja ter želeni donos).
  • Vstopamo v nepremičninske projekte, ki so v procesu razvoja ali gradnje, pri čemer projekt za uspešno dokončanje potrebuje dokapitalizacijo ali prevzem s strani novega partnerja.
  • Odprti smo tudi za druge oblike poslovnega sodelovanja.

Za soinvestitorstvo oziroma partnerska vlaganja smo zainteresirani predvsem pri srednje velikih nepremičninskih projektih (med 5 in 20 mio EUR prodajne vrednosti). Namembnost objektov je lahko poslovna ali stanovanjska.

V primeru, da ste zainteresirani za skupna vlaganja v nepremičninske projekte in bi kot vložek prispevali zemljišče, projekt ali finančna sredstva, nas prosimo kontaktirajte na naš e-naslov info@prvahisa.si.