Kostanjevi cvetovi

82 stanovanj na robu Ljubljane. Varna in urejena soseska 13 objektov v Dolu pri Ljubljani.