Na gradbišču, sep. 2017

Intenzivna dela na gradbišču potekajo po visokih standardih kvalitete, z namenom dolgoročnega zadovoljstva prebivalcev Kostanjevih cvetov.